Lid zijn/worden

Parochie: een gemeenschap van R.K. gelovigen.
Een parochie is in Nederland territoriaal bepaald aan de hand van de postcodes.
De postcode van het kerklid bepaalt bij welke parochie hij hoort.

Wanneer moet ik mijzelf of mijn kind als kerklid bij de parochie aanmelden? 

Alle gedoopte kerkleden zitten als het goed is in onze kerkledenadministratie.
Alle nieuwe kerkleden dienen eenmalig door de parochie bij SILA aangemeld te worden. Wanneer hoort u tot de nieuwe kerkleden en is het belangrijk dat u zich aanmeldt:

  • Nieuwe parochianen die komen wonen in het gebied van onze parochie.
  • Kinderen die gedoopt worden, de burgerlijke overheid geeft geen geboorten van kinderen van ouders met een SILA-stip door aan de kerkgenootschappen.
  • Mensen die op latere leeftijd tot de kerk toetreden.

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich aanmelden bij de parochie door gebruik te maken van het formulier ledenadministratie.
Vult u dit formulier zo volledig mogelijk in en levert u het dan in bij het secretariaat.
Wilt u de parochie financiel ondersteunen door deel te nemen aan de kerkbijdrage vult u dan ook het formulier kerkbijdrage in.

Wijzigingen in bij ons bekende gegevens

Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden, die voor ons van belang zijn om te weten, vult u dan ook het formulier ledenadministratie zo volledig mogelijk in. U kunt dit formulier inleveren bij het secretariaat onder vermelding van: Kerkledenadministratie R.K. Parochie Heilige Bernardus van Clairvaux.