Vrijwilliger worden

Klik hier voor het vrijwilligersbeleid.

Het geeft een goed gevoel in de parochies mensen te ontmoeten die blij en dankbaar zijn dat zij vrijwilligerswerk (kunnen) doen. Zij hebben allen een reden om dit werk te doen: vaak betrokkenheid met elkaar en verbondenheid met de geloofsgemeenschap. Het vloeit vaak voort uit persoonlijke geloofsovertuiging en een zich verantwoordelijk voelen voor de mensen in de parochie. Het werk geeft veel voldoening en er ontstaat een onderlinge band.

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van allerlei activiteiten binnen de parochie. De inzet van vrijwilligers is onontbeerlijk. Een greep uit het werk dat gedaan moet worden: activiteiten ten behoeve van de eucharistieviering, verzorging van het interieur en administratie.

In de nieuwe parochie is het vrijwilligerswerk verdeeld in 2 soorten:

 1. Activiteiten rond de kerktoren. Dit zijn die werkzaamheden die bij iedere toren uitgevoerd worden. Te denken valt aan koster, koren, lectoren.
 2. Werkzaamheden die voortvloeien uit de speerpunten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld huwelijks- en vormselvoorbereiding.

Een vrijwilliger doet zijn werk zelden alleen, zo zijn er werkgroepen ontstaan zoals bijvoorbeeld een groep mensen die zorgt dat de kerk er schoon uitziet, de groep bloemverzorgers, mensen die de begraafplaats onderhouden enz. Al deze werkgroepen krijgen een coördinator of contactpersoon die de groep begeleidt en aanstuurt.

Parochie ‘heilige Bernardus van Clairvaux’ is dankbaar dat zo velen zich in willen zetten voor de parochie.
Er blijven echter nieuwe vrijwilligers nodig.
Dus als u een steentje bij wil dragen, meldt u zich dan aan: Tel.nr.: 0497-571828 Email: parochie-bergeijk@hetnet.nl .

Ook uw hulp kunnen wij gebruiken.

Werkzaamheden vrijwilligers

Zonder onze vrijwilligers zouden wij niet samen kunnen komen in goed onderhouden, sfeervol versierde en met muziek omgeven kerkgebouwen.
Zagen onze begraafplaatsen er niet zo goed verzorgd uit. Zouden de pastores zich niet bezig kunnen houden met de taak waarvoor zij zijn aangesteld, pastorale zorg voor onze parochianen.
Heel veel werkzaamheden binnen de parochie worden verricht door vrijwilligers.

Welke vrijwilligers zoeken wij?

Mensen met een levenshouding waarin gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan en die zich wil inzetten voor de medemens zijn welkom om de boodschap van naastenliefde in woord en daad gestalte te geven. We hebben steeds mensen nodig en wanneer u denkt dat u een bijdrage kunt leveren aan het vrijwilligerswerk neem dan contact op met een van de medewerkers van het Secretariaat. Zij kunnen u verder informeren over de mogelijkheden of verwijzen u door naar de juiste personen.

Wat bieden wij:

 • Een inspirerende werkomgeving, in een gemeenschap in ontwikkeling, waar saamhorigheid en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan.
 • Al onze vrijwilligers zijn verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid en ongevallen tijdens de tijden dat zij werkzaam zijn voor de parochie.
 • Er wordt goed opgelet dat er niet zomaar ongevraagd taken bij komen.
 • En er zijn volop mogelijkheden om bij te scholen of je te bekwamen in een bepaalde vaardigheid.

Vrijwilligers zijn actief als/bij:

 • Gastheer/gastvrouw.
 • Collectanten tijdens de vieringen.
 • De voorbereiding van de Eerste Communie.
 • De huwelijksvoorbereiding.
 • De kindercatechese.
 • Lector tijdens de vieringen.
 • Koster.
 • Acoliet/misdienaar tijdens de vieringen.
 • De drukkerij van de parochie.
 • Het verzorgen van bloemenversieringen in de kerken.
 • Het schoonmaken van de kerken.
 • Klussengroepen.
 • Koorlid.
 • Lid van de gebouwencommissie.
 • Het onderhoud van de begraafplaatsen.
 • Het onderhoud van de tuinen.
 • Etc, etc, etc.

vrijwlliger zijn