Boete en verzoening

God, die als een licht in ons hart is opgegaan,  geve dat gij oprecht uw zonden erkent en zijn barmhartigheid ondervindt’.
 uit de liturgie van het boetesacrament

boeteSacrament van Boete en Verzoening, Biechten

Betekenis van het sacrament

Het sacrament van boete en verzoening wordt ook wel de biecht genoemd. Dit sacrament biedt de mogelijkheid om ons opnieuw met God te verzoenen, wat we ook gedaan hebben. Wie biecht slaat een nieuwe, blanco pagina in het boek van zijn leven op.

Een zonde is iedere daad die niet past bij een kind van God en een obstakel vormt voor Gods rijk van gerechtigheid. Ook na het doopsel, dat nieuw leven geeft, blijven we vrije mensen die gebukt gaan onder de neiging kwaad te doen. In een ‘gewetensonderzoek’ kun je, je leven de revue laten passeren en komen tot spijt over begane fouten.

Christus verleende aan priesters het gezag om in zijn Naam zonden te vergeven. “Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven” (Joh.20,23). In het sacrament van boete en verzoening belijd je, je zonden in een persoonlijk gesprek met een priester. Deze is gehouden tot absolute geheimhouding en kan je namens Christus de ‘absolutie’ geven, dat wil zeggen vergeving. Hij hoort je daarbij ook een ‘penitentie’ op te leggen, bijvoorbeeld het aandachtig bidden van enkele gebeden of het verrichten van een goed werk.

 

Praktische informatie

Om dit sacrament te ontvangen neemt men contact met een priester of meent men deel aan een boeteviering welke plaatshebben voor Kerst of Pasen waarna aansluitend gelegenheid is om persoonlijk dit reinigende sacrament te ontvangen.