Emeritus Diaken Jan Verstappen

verstappen2Diaken Jan Verstappen, wonende in de Geerstraat te Bergeijk was werkzaam als permanent diaken van 2004 tot en met 2018 in de parochie H. Bernardus van Clairvaux (voorheen Pastorale Eenheid Bergeijk). 
Op 26 september 1992 werd hij in de Kathedrale Basiliek van de Sint Jan in s’ Hertogenbosch door Monseigneur J.G. ter Schure diaken gewijd.

Diaken Verstappen vertelt……..

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Helmond, waar ik op 26 februari 1945 geboren ben in een agrarisch-arbeiders gezin. Ik heb een broer en een zus. In 1966 leerde ik INE kennen en in augustus 1968 stapten wij samen in het huwelijksbootje. In ons gezin werden vier kinderen geboren: drie dochters en een zoon.
Twintig jaar ben ik werkzaam geweest als bankemployé;daarna vijf jaar in de agrarische sector. Vele studies heb ik gevolgd en met succes afgerond. In 1980 is INE overleden en met ontzettend goede hulp in de thuiszorg, maar vooral met behulp van GODS genade heb ik het gered. In 1987 werd ik geïnspireerd om een diakenstudie te gaan volgen, omdat ik een roeping gevoeld ofwel gekregen had. Na vier jaar theologiestudie op het Seminarie, het SINT JANSCENTRUM in ’s Hertogenbosch, kwam ik in de Lambertusparochie in Meerveldhoven. Later ben ik zes jaar werkzaam geweest in de Willibrordusparochie in Waalre. Tien jaar geleden ben ik een jaar in het klooster “De Achelse Kluis” geweest, maar deze orde was te ‘zwaar’ voor mij. Daarna heb ik vijf jaar in een Verzorgingshuis in Valkenswaard gewerkt. Op een mooie zomerse dag in juni 2004 ontmoette ik Z.E.H. PASTOOR PENNE na afloop van een receptie in Bergeijk ’t Hof. Het was een vruchtbare ontmoeting, waarbij de pastoor mij uitnodigde in de Pastorale Eenheid Bergeijk te komen assisteren. Geleidelijk heb ik meerdere taken toevertrouwd gekregen, aanvankelijk Liturgievieringen assisteren in de weekenden, later uitvaarten, jubileumvieringen en assisteren bij dopen. Daarnaast ben ik coördinator van enkele werkgroepen, o.a. Vormselvoorbereiding en Diaconie en organisator van de Kerstbrunch. Óók is mij de nazorg rouwverwerking en ziekenbezoek toevertrouwd. Wekelijks ga ik de H. Communie naar zieken brengen. Na pastoor Penne werd Z.E.H. pastoor Luc Buyens aangesteld als pastoor van Bergeijk. Ook met hem heb ik heel prettig samengewerkt. Vanaf de zomer van 2018 heb ik mijn taken als diaken neergelegd vanwege gezondsheidsproblemen. De Heilige Geest laat mij geen rust, want in verschillende periodes heb ik het diepe innerlijke verlangen gekregen van roeping tot het priesterschap. Zelfs op oudere leeftijd zou ik graag nog een priesterstudie gaan volgen. Maar dat is voor mij niet weggelegd: “daar het GODS WIL is” dat ik diaken blijf, zoals een vooraanstaande Bisschop het formuleerde. Maar om nog méér dienstbaar te kunnen zijn en op tocht te gaan voor de HEER geeft mij kracht en in mijn gebeden voel ik mij sterk met de parochiegemeenschap, maar vooral met GOD en MOEDER MARIA verbonden.

In alle nederigheid wil ik U vragen, samen met mij en met alle parochianen, te bidden voor roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

In gebed verbonden met alle site-bezoekers.
Een hartelijke groet,
EMERITUS DIAKEN JAN VERSTAPPEN
Geerstraat 28
5571 PG BERGEIJK
Tel.nr.: 0497-540807
E-mail: diakenverstappen@upcmail.nl