Ziekenbezoek

Bezoeken van zieken, gehandicapten en andere hulpbehoevenden

In onze parochie kennen we een werkgroep, die zich in het bijzonder bezig houdt met het bezoeken van bejaarden en gehandicapten in tehuizen en van zieken in ziekenhuizen.

De bejaarden- en verzorgingstehuizen alsmede de ziekenhuizen worden zo mogelijk elke maand bezocht. De zieken, die thuis verblijven, worden bezocht als zij dat wensen.

Als parochianen lange tijd ziek zijn of zich eenzaam voelen en het op prijs stellen bezoek te ontvangen van een of meerdere leden van deze werkgroep, dan kunnen zij dit laten weten aan de contactpersoon van de werkgroep, via het parochiesecretariaat.