Ziekenbezoek

Bezoeken van zieken, gehandicapten en andere hulpbehoevenden

Als parochianen lange tijd ziek zijn of zich eenzaam voelen en het op prijs stellen bezoek te ontvangen,
kan men dit kenbaar maken via het parochiesecretariaat 0497-571828 of rechtstreeks met de pastoor 06-30101231