Iemand willen dopen

Op zondagen is er gelegenheid om een kind te laten dopen.
Er is een voorbereidingsbijeenkomst samen met andere ouders onder leiding van twee leden van de doopwerkgroep.
Er wordt gesproken over de betekenis van de doop en de opbouw van de viering.
Ook de priester die de kinderen zal dopen is hierbij enige tijd aanwezig.

Het is de bedoeling dat de ouders van de dopelingen samen de viering voorbereiden.

Teksten waaruit men een keuze kan maken en een voorbeeld van een boekje kunnen per email worden aangevraagd bij het parochiesecretariaat.
Tijdig aanmelden is gewenst.
Voor dopen kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de parochie, tel. 0497-571828.

Als mensen van buiten de gemeente Bergeijk hun kind willen laten dopen, zal dit slechts worden toegestaan als de ouders aan bepaalde voorwaarden voldoen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de parochie.

Download Doopboekje Nieuw Boekje Doopsel

Gedichten bij een doopsel

Meer uitleg met betrekking tot de betekenis van het doopsel