Misintenties Westerhoven

Zaterdag 19 mei 2018 Avondmis 19.00 uur (Gemengd Koor) en 2e Pinksterdag Misviering om 10.30 uur (de Wielewaal):
Misintenties: Karel Kuijlaars nm familie Kwinten; Kees Smolders; Marietje van Valenberg ; Toon en Miet van Maasakkers- Smolders; Tonia van Poppel – Rombouts; kinderen Janssen nm Nieuwe Levenskracht Westerhoven; alle overleden medewerkers van de Nieuwe Levenskracht Westerhoven.

Zaterdag 26 mei 2018 is er géén Misviering vanwege Wielerronde.
Zondag 27 mei Misviering te Westerhoven om 10.30 uur
Misintentie:
Antoon van Eck vanwege sterfdag.

Er is voortaan op donderdag géén Avondmis tenzij op uitdrukkelijk verzoek!

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.