Misintenties Westerhoven

Zaterdag 19 augustus 2017 Avondmis om 19.30 uur
Misintenties: Ab en An Kwinten-van de Ven en Nelly Kwinten; Frans Lodewijks.

zaterdag 26 augustus 2017 Avondmis om 19.00 uur:    
Misintenties: Cornelis de Cort ; Toon van Antwerpen en Lena van Antwerpen – Smolders

 

Overleden: 20 juli 2017: Jan Haasen, 83 jaar.

  

Er is voortaan op donderdag géén Avondmis tenzij op uitdrukkelijk verzoek!

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.