Misintenties Westerhoven

Zondag 28 mei, Kermiszondag: Misviering om 10.30 uur (zangkoor de Wielewaal):
Misintentie: Antoon van Eck v.w. sterfdag.

Zaterdag 3 juni Avondmis om 19.00 uur en zondag, 1e Pinksterdag Misviering om 10.30 uur (Gemengd Koor): Overleden  Familie van Poppel- Rombouts;Gerrit v.d.Heijden., Christina v.d. Heijden-Sleddens en Wim v.d. Heijden; Hein van Mierlo; Lucas en Anna Smolders- Janssen; jaarg, Hendrikus Janssen; Mien van Beek- Kuijlaars nms.Handwerkgroep.

 

Er is voortaan op donderdag géén Avondmis tenzij op uitdrukkelijk verzoek!

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.