Misintenties Westerhoven

Zaterdag 22 september 2018 Avondmis om 19.00 uur (Gemengd Koor)
We gedenken de overledenen van het laatste jaar.

Zaterdag 29 september 2018 Avondmis om 19.00 uur (Gemengd Koor )
We gedenken de overledenen van het laatste jaar

 

Er is voortaan op donderdag géén Avondmis tenzij op uitdrukkelijk verzoek!

Er bestaat de mogelijkheid om misintenties per bank te betalen, dit kunt u doen door het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie H. Bernardus van Clairvaux NL97RABO0130654981 o.v.m. misintentie en naam.
Voor de goede gang van zaken uw intentie ook doorgeven aan pastoor Rijkers.