Bericht van overlijden

 
Uit onze parochie is op donderdag 7 december te Veldhoven overleden Jo Box, 90 jaar, echtgenoot van Sus Box- van Uijtregt. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 13 december om 14.00 uur in de Hofkerk, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.
Moge hij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.