Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op 15 juni te Bergeijk overleden Jan Paulussen, 88 jaar, echtgenoot van Netty Paulussen- Teklenburg, eerder weduwnaar van G. Paulussen- Tettero. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 23 juni om 11.00 uur in de Hofkerk, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.
Moge hij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

Uit onze parochie is op zaterdag 17 juni te Bergeijk overleden, Ton van der Sande, 99 jaar, echtgenoot van Ann van der Sande- Meulensteen. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 24 juni om 11.00 uur in de Hofkerk, waarna hij wordt begraven op de protestantse begraafplaats in de Bucht.
Moge hij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

 

Overzicht van overleden parochianen, vanaf Allerzielen 2016