Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op vrijdag 13 oktober te Bergeijk overleden, Will van Schijndel- van de Lisdonk, 80 jaar, echtgenote van Wim van Schijndel. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 19 oktober om 10.30 uur in de Hofkerk te Bergeijk, waarna crematie te Veldhoven.
Moge zij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.