Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op woensdag 17 mei overleden, Henk van Kampen, 84 jaar, echtgenoot van Coby van Kampen- Smolders, Bosdreef 2, Bergeijk. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 24 mei om 10.00 uur in de Hofkerk, waarna crematie.
Moge hij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

 

Overzicht van overleden parochianen, vanaf Allerzielen 2016