Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op donderdag 17 augustus overleden: Jeanne Hoeks, 69 jaar, weduwe van Tini Loomans.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 22 augustus om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te Luyksgestel, waarna zij zal worden bijgezet op het parochiekerkhof van Luyksgestel.
Moge zij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen heer.