Bericht van overlijden

 
Uit onze parochie is op vrijdag 6 april te Westerhoven overleden, Albert Kwinten, 73 jaar, weduwnaar van Netty Kwinten- Gielen. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 13 april om 10.30 uur in de Sint Servatiuskerk te Westerhoven, waarna hij wordt bijgezet op het parochiekerkhof.
Avondwake donderdag 12 april om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Moge hij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen heer.