Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op zaterdag 10 augustus te Best overleden Frans van Heeswijk, 86 jaar, weduwnaar van Riek van Heeswijk- Kuijken. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 15 augustus om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk te Luyksgestel, waarna bijzetting op de gemeentelijke begraafplaats ‘De Kapelakker’.
Moge hij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

Uit onze parochie is op dinsdag 13 augustus te Bergeijk overleden, Coos Groenen- Stevens, 93 jaar, weduwe van Martinus Groenen. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 17 augustus om 10.30 uur in de Hofkerk, waarna bijzetting op het parochiekerkhof.
Moge zij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

Overzicht van overleden parochianen, vanaf Allerzielen 2016

Overzicht van overleden parochianen, van 2015 – 2016