Bericht van overlijden

Uit onze parochie is op dinsdag 21 mei te Luyksgestel overleden Jac van der Heijden, 92 jaar, weduwnaar van Gré van der Heijden-van Eenbergen.
De uitvaartdienst voor hem zal plaatsvinden op maandag 27 mei om 10.30 uur in de kerk van de H. Martinus te Luyksgestel, waarna hij begraven zal worden op de Kapelakker.
Moge hij thuiskomen in de eeuwige vrede van de verrezen Heer.

Overzicht van overleden parochianen, vanaf Allerzielen 2016

Overzicht van overleden parochianen, van 2015 – 2016