Heilig vormsel

vormsel ”Ontvang het zegel van de heilige Geest,  de gave Gods”
uit de Vormselliturgie

Betekenis van het sacrament

Terwijl het sacrament van het doopsel de dopeling verenigt met de dood en verrijzenis (het Pasen) van Christus, wordt de kandidaat voor het sacrament van het vormsel versterkt met de gave van Pinksteren, de heilige Geest. Het vormsel voltooit dus het doopsel en schenkt de gave van de heilige Geest.

Net zoals de leerlingen met Pinksteren worden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, wordt de vormeling nu een ‘gezondene’. Met het vormsel krijgt hij of zij de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde.

Bij het vormsel legt de bisschop of één van de vicarissen van de bisschop (of in uitzonderlijke gevallen een gedelegeerd priester) de vormeling de hand op en zalft hij diens voorhoofd met olie (chrisma). De bedienaar spreekt daarbij de woorden: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. De olie is eerder dat jaar, in de week vóór Pasen, door de bisschop gewijd.

Vormselvieringen 2017:
Zaterdag 1 april 17.00 uur in de St. Martinuskerk te Luyksgestel
Zaterdag 1 april om 19.00 uur voor vormelingen van ’t Hof en ’t Loo in de Hofkerk
Zaterdag 18 maart 2017 om 18.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Riethoven voor vormelingen van Riethoven en Westerhoven.

 

Vormsel Riethoven 2017

De voorbereidingen voor het vormsel starten na de herfstvakantie 2016.

In een aantal bijeenkomsten gaan wij met de kinderen in gesprek over het geloof en onze normen en waarden. We nemen samen de opdrachten uit het werkboek door, doen spelletjes en knutselen.

Aan de ouders vragen we om de bijeenkomsten samen met hun kind voor te bereiden door samen het werkboek te lezen en de opdrachten te doen, maar vooral door samen met hun kind in gesprek te gaan over de (levens)vragen die aan bod komen. Je kan meedoen aan de voorbereidingen, ook als je nog niet zeker weet of je het Vormsel wilt ontvangen. Aan het einde van de voorbereiding kan je dan ‘ja’ of ‘nee’ zeggen.

In een speciale viering, op 18 maart 2017 om 18.00 uur komt de deken het vormsel in de kerk in Riethoven toedienen.

Mochten u en uw kind besluiten hieraan deel te nemen, kunt u uw kind aanmelden tijdens de eerste ouderavond op 19 oktober a.s. om 20.00 uur in het parochiehuis in Riethoven. Kunt u op deze dag niet komen en wilt u uw kind wel aanmelden dan kan dat via het volgende mailadres:  marionvanheesewijk@gmail.com.

Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail of bellen met Pastoor Rijkers (040 2012937).