Heilig vormsel

vormsel ”Ontvang het zegel van de heilige Geest,  de gave Gods”
uit de Vormselliturgie

Betekenis van het sacrament

Terwijl het sacrament van het doopsel de dopeling verenigt met de dood en verrijzenis (het Pasen) van Christus, wordt de kandidaat voor het sacrament van het vormsel versterkt met de gave van Pinksteren, de heilige Geest. Het vormsel voltooit dus het doopsel en schenkt de gave van de heilige Geest.

Net zoals de leerlingen met Pinksteren worden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, wordt de vormeling nu een ‘gezondene’. Met het vormsel krijgt hij of zij de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde.

Bij het vormsel legt de bisschop of één van de vicarissen van de bisschop (of in uitzonderlijke gevallen een gedelegeerd priester) de vormeling de hand op en zalft hij diens voorhoofd met olie (chrisma). De bedienaar spreekt daarbij de woorden: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. De olie is eerder dat jaar, in de week vóór Pasen, door de bisschop gewijd.

Vormselvieringen 2019:
Op zaterdag, 6 april 2019 zal Deken Spooren uit Valkenswaard de kinderen uit Riethoven en Westerhoven het vormsel komen toedienen. Dat zal om 17.00 uur in de kerk van Riethoven plaatsvinden.

Vanaf november komen de vormelingen 5 keer bij elkaar om zich op het vormsel voor te bereiden. Op dinsdag, 30 oktober a.s. om 20.30 uur zal er een informatieavond in het Parochiehuis te Riethoven voor de ouders uit Riethoven plaatsvinden.

Als u op 30 oktober verhindert bent en uw kind wel het vormsel wil doen, kunt u contact opnemen met Yvonne Habraken (06-30430911)  of Marie José Frolichs (06-51606983).