Parochieblad

parochieblad-maart 2017

Hierin vindt u o.a. een woordje van de pastoor, nieuwsberichten uit de parochie, misintenties etc.