Bijzondere vieringen

Vormsel Riethoven
Op zaterdag, 6 april 2019 zal deken Felie Spooren de kinderen
uit Riethoven en Westerhoven het vormsel komen toedienen.
Dit zal om 17.00 uur in de  Sint Willibrorduskerk van Riethoven plaatsvinden.

Informatie Eerste Communie Riethoven

Eerste Communie in de St. Willibrorduskerk in Riethoven:
Nog niet bekend…
Kinderen van groep 4 en ouder kunnen aangemeld worden om hieraan deel te nemen.
De voorbereidingen voor de Eerste Communie starten in januari 2019.
In een aantal bijeenkomsten laten we de kinderen kennismaken met Jezus en onze kerkgemeenschap. We werken met een werkboek en lezen uit een kinderbijbel, we doen opdrachtjes en zingen liedjes.

Aan de ouders/verzorgers van de communicanten vragen we om de bijeenkomsten met hun kind voor te bereiden door samen het werkboek te lezen en de opdrachtjes te doen, maar vooral door samen met je kind in gesprek te gaan over de (levens)vragen die aan bod komen.

Mocht u en uw kind besluiten hieraan deel te nemen, meldt u dan voor 20 december 2017  aan op het volgende emailadres: corinegeel@gmail.com . Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail of bellen met Pastoor Rijkers (040 2012937)