Vasten actie

samenverder%202Wat is Samen Verder

Samen Verder is een organisatie in de regio Zuid Oost Brabant die actief wil bijdragen aan een wereld waarin rijkdom en welvaart eerlijker verdeeld worden. Jaarlijks wordt er een collecte georganiseerd in de week voor Pasen. De opbrengsten komen ten goede komen aan kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Samen Verder doet dit uit overtuiging, en hoewel zij worden gesteund door diverse kerkelijke instanties zijn zij niet gebonden aan een bepaalde ideologie of godsdienst.

Wat doet Samen Verder

Samen Verder ondersteunt met haar collecte en giften voornamelijk projecten die vallen onder de gestelde millenniumdoelen. Dat betekent vóór 2015 onder andere: schoon water voor iedereen, alle kinderen basisonderwijs, extreme armoede halveren, verspreiding van AIDS en malaria stoppen en moedersterfte omlaag.
Ongeveer 70% van de opbrengsten van hun actie worden afgedragen aan de projecten van hun landelijke partners: Vastenaktie, Kerk in Actie, Simavi en Hivos. De andere 30% van de opbrengsten van de actie worden gebruikt voor een bijdrage aan eigen projecten: kleinschalige sociaal-economische projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, (milieuvriendelijke) landbouw, watervoorziening, etc.

Website Samen Verder

Voor meer informatie zie website van samen verder;  http://www.samenverderstichtingeindhoven.nl/.