M.O.V.

Missie en ontwikkelingshulp

Het ‘samen-kerk-zijn’ dient niet alleen beperkt te blijven tot onze eigen geloofsgemeenschap.
Daarom werd een regionale M.O.V.-groep opgericht. (Missie-Ontwikkelingshulp-Vrede).

De afgevaardigden van de verschillende parochies willen elkaar informeren en bemoedigen om zo tot actie te komen in hun eigen geloofsgemeenschap: Memisa, Week van de Nederlandse missionaris, Miva, Wereldmissiedag, Vastenactie en Solidaridad.
Een nieuw aandachtsveld van deze werkgroep is de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.