Bijzondere vieringen

Vormsel Riethoven
Op zaterdag, 6 april 2019 zal deken Felie Spooren de kinderen
uit Riethoven en Westerhoven het vormsel komen toedienen.
Dit zal om 17.00 uur in de  Sint Willibrorduskerk van Riethoven plaatsvinden.

Vanaf november komen de vormelingen 5 keer bij elkaar om zich op het vormsel voor te bereiden.

Als uw kind het vormsel wil doen, kunt u contact opnemen met Yvonne Habraken (06-30430911)  of Marie José Frolichs (06-51606983).

Eerste Communie Riethoven

Eerste Communie in de St. Willibrorduskerk in Riethoven op zondag 2 juni 2018 om 11.00 uur.

Contactadres: corinegeel@gmail.com .