Woord van de pastoor

Beste parochianen

Als christenen zijn we in de heilige veertigdagentijd. Het voorjaar laat zich voelen en dit brengt de natuur weer tot leven. Dit doet ons mensen goed. Alvorens we het feest gaan vieren wat voor ons het eeuwig leven bracht, versoberen we ons. Door meer aandacht voor het gebed, het brengen van offers en oprechte aandacht en zorg voor de medemens en onze leefwereld zullen we ook met Pasen nieuw leven ervaren. Ieder jaar is dit zoals in de natuur weer een bijzonder gebeuren. Jezus heeft voor ons het ware leven bekomen wat geen einde kent. In een wereld die beheerst wordt door verkiezingen, spanningen en geweld zijn we geroepen om ondanks alles toch het leven te vieren.

Vanuit ons geloof kunnen we dankbaar zijn en hoopvol uitzien naar een nieuwe lente voor de mensheid. Als we iets koesteren kan er ook iets moois uit voortkomen. Onze schat zal datgene zijn waar ons hart naar uitgaat. Als we beseffen dat God de gever is van alle leven en ook het behoud, bezitten we daarmee die schat die niemand ons kan ontnemen. Geloven is een grote uitdaging in deze tijd waarin de mens zich richt op haalbaarheid en eigen maakbaarheid. Vanuit het geloof kunnen we nog succesvoller werken aan een leefbare wereld en dit begint doorgaans in het klein. Uit een klein zaadje kan iets groots groeien.

Laten we doorgaan met in onze groene gemeente ook een nieuwe geestelijke lente toe te laten door het zaadje wat we bij het doopsel ontvingen ruimte te geven. In dit parochieblad zult u lezen over enkele initiatieven die daartoe een bijdrage kunnen leveren. Ik wens alvast ieder een oprecht zalig Pasen en een schitterend voorjaar.

pastoor Luc Buyens