Het vormsel

Vormselvieringen 2017

Zaterdag 18 maart om 18.00 uur in Riethoven voor de vormelingen van Riethoven en Westerhoven
Zaterdag 1 april  om 17.00 uur in Luyksgestel
Zaterdag 1 april  om 19.00 uur in de Hofkerk voor vormelingen van Bergeijk’t Loo en Bergeijk ’t Hof

 

Vormsel Riethoven
De voorbereidingen voor het vormsel starten na de herfstvakantie 2016.

In een aantal bijeenkomsten gaan wij met de kinderen in gesprek over het geloof en onze normen en waarden. We nemen samen de opdrachten uit het werkboek door, doen spelletjes en knutselen.
Aan de ouders vragen we om de bijeenkomsten samen met hun kind voor te bereiden door samen het werkboek te lezen en de opdrachten te doen, maar vooral door samen met hun kind in gesprek te gaan over de (levens)vragen die aan bod komen.
Je kan meedoen aan de voorbereidingen, ook als je nog niet zeker weet of je het Vormsel wilt ontvangen. Aan het einde van de voorbereiding kan je dan ‘ja’ of ‘nee’ zeggen.

In een speciale viering, op 18 maart 2017 om 18.00 uur komt de deken het vormsel in de kerk in Riethoven toedienen.

Mochten u en uw kind besluiten hieraan deel te nemen, kunt u uw kind aanmelden tijdens de eerste ouderavond op 19 oktober a.s. om 20.00 uur in het parochiehuis in Riethoven. Kunt u op deze dag niet komen en wilt u uw kind wel aanmelden dan kan dat via het volgende mailadres: marionvanheesewijk@gmail.com.
Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail of bellen met Pastoor Rijkers (040 2012937).

 

Sacrament van de Heilige Geest.

Het tweede van de zeven sacramenten is het Vormsel.
De materie van het sacrament is de Olie. Het Chrisma, dat bestaat uit Olie, dat de reinheid van het geweten voorstelt en uit balsem, die de geur van de goede, betrouwbare naam met zich draagt .
De olie wordt door de Bisschop gewijd tijdens de zogenaamde Chrisma mis. De H. Mis  die in het Bisdom wordt gevierd op Witte Donderdag, wanneer de Kerk de instelling van het Priesterschap viert.

De vorm van het Sacrament is: “Ik teken je met het teken van het Kruis en sterke je met de Olie van het heil in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”

De gebruikelijke bedienaar van het Sacrament is de Bisschop: Alleen in zwaarwegende gevallen en bij uitzondering kan (als buitengewone bedienaar) ook een priester krachtens de toestemming van de Apostolische Stoel het Sacrament van het Vormsel toedienen, echter ten alle tijde met de olie die eerder door de Bisschop gewijd is. Daarmee is de band met de Bisschop, als de eigenlijke bedienaar in tact gelaten.

De werking van het Sacrament bestaat erin dat de Christengelovige de Heilige Geest tot hulp gegeven wordt, zoals ook aan de Apostelen tijdens het Pinksterfeest (zie Handelingen van de Apostelen in de Heilige Schrift), waardoor de christen moedig de naam van Christus belijdt. Daarom wordt vormeling ook een kruisteken gegeven op de kruin, waar zich (naar aloude opvattingen) de schaamte bevindt, opdat de christen, zonder schaamte de Naam van Christus in de wereld verspreid.

Voor het Vormsel in Bergeijk ‘t Hof, Bergeijk ‘t Loo, De Weebosch en Luyksgestel  kunt  u zich aanmelden bij het secretariaat van de parochie, tel. 0497-571828.

Voor het Vormsel in Riethoven neemt u contact op met Pastoor P. Rijkers 040-2012937.

Voor het Vormsel in Westerhoven neemt u contact op met  Pastoor P. Rijkers 040-2012937.